STŘELCI

 

První závod v disciplíně "Malá Odstřelovačka" se konal v říjnu roku 2006 na střelnici klubu SSK Ostroměř. Tehdy se na soutěži sešlo 8 střelců a střílely se pouze tři položky, první v poloze vleže, druhá vstoje bez opory a třetí v kleče/sedě taktéž bez opory. Další závody na sebe nenechaly dlouho čekat. Ještě týž rok, v listopadu 2006, se střílel závod na střelnici klubu SSK Třebeš Hradec Králové. Závod se nelišil od toho historicky prvního ani položkami, ani účastí. Po tomto závodě nastala zimní pauza, při které bylo dost času přemýšlet o vývoji nově vznikající disciplíny...

 

První soutěž roku 2007 se konala v květnu opět v Hradci a bylo znát, že se na položkách přes zimu pracovalo. Nešlo již o polohový závod, jako byly ty dva předchozí, ale naopak se začaly objevovat položky taktické a odstřelovačské, z nichž některé se dochovaly dodnes. Poprvé se zde objevil terč "Rukojmí" dnešního typu, poprvé se také střílelo po fyzické zátěži a premiéru měli také "Smajlíci". Zajímavostí zůstává, že napoprvé Smajlíky zvládnuli nastřílet bez chyby pouze čtyři střelci z celkových šestnácti zúčastněných!

 

Počet závodů se rozrůstal, v roce 2007 se konaly celkem čtyři, z nichž dva na střelnici v Hradci Králové a dva na střelnici SSK Magnum Praha. Položek se během roku 2007 podařilo vymyslet a odzkoušet dost nato, aby vznikl ucelený soubor, se kterým bylo možné rozjet celoroční střeleckou ligu!

 

Liga v Malé Odstřelovačce se poprvé střílela v roce 2008, složena ze šesti ligových závodů, jak je tomu dodnes. V roce 2008 se také konal závod "navíc", který se do Ligy nezapočítával a byl označen jako závod "Tréninkový". Od tohoto roku jsou také počítány střelecké statistiky níže uvedených střelců v závodech ligových.

 

V přehledu jsou uvedeni všichni střelci, kteří se od počátku Ligy, tedy od počátku roku 2008, zúčastnili alespoň deseti ligových závodů. U každého střelce je uvedeno jeho průměrné umístění v závodech (v závorce je uveden počet absolvovaných závodů). Graficky je znázorněn počet "medailových" umístění i získané ligové tituly.

 

Tabulka je průběžně aktualizována. Pořadí střelců je určeno jejich průměrným umístěním ve všech ligových závodech Malé odstřelovačky celkem.

 

 Jméno: Chlapek Robert
 Ročník: 1979
 Klub: SSK Třebeš Hradec Králové, SSK Malá Odstřelovačka
 Tituly: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016
 Liga      (54) : 3,07
 Jméno: Březský Petr
 Ročník: ?
 Klub: SSK Nové Lesy
 Tituly: 2009, 2011, 2012, 2013
 Liga      (40) : 4,48
 Jméno: Tesař Jan
 Ročník: ?
 Klub: SSK Třebeš Hradec Králové
 Tituly: 2008, 2009
 Liga      (31) : 4,58
 Jméno: Ťopka Tomáš
 Ročník: 1954
 Klub: SSK Malá Odstřelovačka
 Tituly: 2012, 2013, 2014, 2015
 Liga      (52) : 5,13
 Jméno: Šeneklová Irma
 Ročník: 1974
 Klub: soukr.
 Tituly: 2008, 2010
 Liga      (25) : 6,20
 Jméno: Tůma Ivan
 Ročník: ?
 Klub: SSK Nová Paka
 Liga      (10) : 6,30
 Jméno: Dostál Martin
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Tituly: 2013, 2014, 2015, 2016
 Liga      (43) : 6,33
 Jméno: Groulík Zdeněk
 Ročník: 1965
 Klub: soukr.
 Liga      (32) : 6,88
 Jméno: Peyerl Karel
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (17) : 7,29
 Jméno: Hynek Petr
 Ročník: 1988
 Klub: soukr.
 Liga      (24) : 7,38
 Jméno: Kouba Martin
 Ročník: ?
 Klub: SSK V Chaloupkách Praha
 Tituly: 2010, 2011
 Liga      (29) : 8,34
 Jméno: Čehovský Daniel
 Ročník: ?
 Klub: SBTS M.T.
 Liga      (11) : 8,45
 Jméno: Pešava Petr
 Ročník: ?
 Klub: SSK Malá Odstřelovačka
Tituly: 2016
 Liga      (29) : 8,69
 Jméno: Tázlar Ondřej
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (9) : 8,78
 Jméno: Škorjanc Lucijan
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (10) : 9,40
 Jméno: Jindra Tomáš
 Ročník: ?
 Klub: SSK Plzeň Slovany
 Liga      (30) : 9,43
 Jméno: Benda Michal
 Ročník: ?
 Klub: RR Milín
 Liga      (22) : 9,82
 Jméno: Dimitrov Todor
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (11) : 10,00
 Jméno: Vtípil Jaroslav
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (11) : 10,00
 Jméno: Smrkovský Martin
 Ročník: ?
 Klub: SSK V Chaloupkách Praha
 Liga      (23) : 10,48
 Jméno: Jindrová Markéta
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (24) : 10,58
 Jméno: Kučera Tomáš
 Ročník: 1977
 Klub: SSK Malá Odstřelovačka
 Liga      (36) : 10,69
 Jméno: Jarolím Pavel
 Ročník: ?
 Klub: SSK V Chaloupkách Praha
 Liga      (17) : 10,71
 Jméno: Freylich Václav
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (7) : 10,86
 Jméno: Franěk Vladimír
 Ročník: ?
 Klub: KVZ Trutnov
 Liga      (11) : 11,27
 Jméno: Jindra František
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (29) : 11,66
 Jméno: Peroutka Milan
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (16) : 13,50
 Jméno: Hevera Zdeněk
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (18) : 14,17
 Jméno: Říha Michal
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (9) : 14,44
 Jméno: Bendová Soňa
 Ročník: ?
 Klub: soukr.
 Liga      (7) : 17,71

 

Legenda

První místo, celoroční Liga v Malé Odstřelovačce

Druhé místo, celoroční Liga v Malé Odstřelovačce

Třetí místo, celoroční Liga v Malé Odstřelovačce

První místo, soutěž Malá Odstřelovačka

Druhé místo, soutěž Malá Odstřelovačka

Třetí místo, soutěž Malá Odstřelovačka

 


HOME

Powered by TELE3 s.r.o.